Cookies politikk

Informasjon om behandling av personopplysninger

INFORMATION TILL DEN REGISTRERADE

I överensstämmelse med tillämpliga personuppgiftslagar, informerar Perfetti van Melle Benelux B.V. (i det följande ”PVM”) dig om att de personuppgifter (i det följande ”Personuppgifter”), som meddelats PVM kommer att samlas in och behandlas under PVMs kontroll i överensstämmelse med nedanstående:

a. Behandlingens syfte och lagenlighet

Behandling av personuppgifter krävs för att sköta relationen mellan dig och PVM. För att sköta denna relation på rätt sätt kommer PVM att behandla dina personuppgifter, vilka även kan inkludera särskilda kategorier av personuppgifter, så som uppgifter om hälsa, ras och etniskt ursprung, fackföreningsmedlemskap, religiös övertygelse.

Behandling av personuppgifter kan ske på elektroniskt eller manuellt sätt, baserat på logiska kriterier, som är kompatibla och funktionella med de syften, för vilka personuppgifterna samlas in, och sker alltid i överensstämmelse med tillämpliga dataskyddslagar.

b. Omfattning av kommunikation och spridning av uppgifter

Personuppgifterna kommer endast att behandlas av personal, som auktoriserats av PVM, eller av tredjepartsföretag (inklusive eventuella andra företag i PVM-gruppen), institutioner eller fackmän som, i sin egenskap av registerförare, utför specifika behandlingstjänster eller verksamheter, som är kompletterande till ovan nämnda syften.

Personuppgifterna kommer inte att spridas på något sätt.

c. Överföring av personuppgifter till tredje land

För att sköta vår relation kan det också visa sig nödvändigt att vissa personuppgifter överförs till tredje land där andra företag tillhörande Perfetti Van Melle Group eller PVM-partners är närvarande.

d. Lagringstid

Personuppgifterna kommer att lagras så länge som relationen är i kraft. Därefter kommer personuppgifterna bara att lagras så länge som det behövs för att iaktta eventuella lagbestämmelser, som skulle kunna ålägga PVM skyldigheten att lagra personuppgifterna under en längre tidsperiod.

e. Registrerades rättigheter

PVM informerar om din rätt att begära åtkomst till, samt ändring eller radering av dina personuppgifter, eller begränsning av eller invändning mot behandlingen, samt rätt till uppgifternas portabilitet eller återkallelse av givet samtycke, genom att skicka ett skriftligt meddelande till PVM vid Perfetti van Melle Benelux B.V., Zoete Inval 20, P.O. BOX 3000, 4800 DA Breda, The Netherlands eller genom att skicka ett e-postmeddelande till pvmdpo@it.pvmgrp.com adresserat till Personuppgiftsombudet.

Du har rätt att framföra klagomål till Tillsynsmyndigheten.

Genom att skriva under detta dokument, ger du ditt uttryckliga samtycke till behandling av personuppgifter i detta syfte. PVM informerar dig om att du kan återkalla detta samtycke när som helst.

Personvernerklæring

PERSONVERNERKLÆRING

Dette nettstedet drives av Perfetti Van Melle Danmark ApS. (heretter kalt “PVM”).

PVM tar personvernet ditt på alvor.

Denne personvernerklæringen forklarer hvilke personopplysninger som samles inn av PVM som behandlingsansvarlig, samt hvorfor opplysningene samles inn.

DEN BEHANDLINGSANSVARLIGES KONTAKTOPPLYSNINGER

PVMs kontaktopplysninger er tilgjengelige nedenfor:

Navn: Perfetti Van Melle Danmark ApS.

Adresse: Strandvejen 60, 2900 Hellerup

PVO: pvmdpo@perfettivanmelle.com

PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES

Personopplysninger” er enhver informasjon som kan brukes til å direkte eller indirekte identifisere deg.

PVM kan behandle forskjellige kategorier av personopplysninger avhengig av tjenestene som leveres på nettstedet, deriblant navn, adresse, alder, e-postadresse, telefonnummer, IP-adresse, informasjonskapsler med mer.

FORMÅLET MED BEHANDLINGEN OG RETTSLIG GRUNNLAG

PVM kan behandle personopplysningene dine til ulike formål, deriblant:

 • for å svare på spørsmålene og klagene dine
 • for å administrere deltakelsen din i en konkurranse/kampanje
 • for å administrere kontoen din
 • for å administrere abonnement på nyhetsbrevet
 • for å administrere rekrutteringssøknaden din
 • for å forbedre produktene våre
 • for å sørge for a nettstedet fungerer slik det skal.

Avhengig av formålene, vil PVM behandle personopplysningene dine basert på:

 • samtykket ditt, som gis eksplisitt etter foregående varsel
 • avtalefestet forhold: opprettet for å levere noe du eksplisitt har forespurt
 • rettslig forpliktelse: for å overholde spesifikke lover/forskrifter
 • PVMs forretningsmessige legitime interesse.

BESKYTTELSE AV BARN

PVM jobber for å beskytte barns personvern.

På nettstedet kan du finne deler som bare er tilgjengelige hvis du oppfyller aldersgrensen som er oppført i denne delen.

Når behandling av personopplysninger er basert på samtykke, vil en slik behandling bare være lovlig hvis du oppfyller alderskravet for å gi dette. Vær oppmerksom på at det relevante samtykket må gis eller autoriseres av vedkommende som har foreldreansvar for deg.

Hvis du er mindreårig, bør du se gjennom vilkårene i denne personvernerklæringen sammen med vedkommende som har foreldreansvar for deg for å sørge for at dere begge forstår dem. Vi kan utføre aldersbekreftelser selv om vi ikke er ansvarlige for å fastslå våre brukeres alder.

OPPBEVARINGSPERIODE

Oppbevaringsperioden for personopplysninger er avhengig av behandlingens formål.

PVM sletter personopplysningene dine når de ikke lenger er nødvendige for å oppnå formålet, med unntak av tilfeller der PVM må oppbevare personopplysninger for å oppfylle rettslige forpliktelser. I slike tilfeller finner du de spesifikke kriteriene for oppbevaring i det dedikerte informasjonsvarselet.

MOTTAKERE

Personopplysningene dine kan utleveres til eller behandles av personer som er autorisert av PVM eller av tredjeparter som kan ha tilgang til og behandle dem på vegne av PVM.

I alle disse tilfellene vil behandlingen av personopplysninger kun utføres i samsvar med formålet med behandlingen.

Personopplysninger som behandles av PVM kan overføres eller kommuniseres til andre selskaper i PVM-gruppen og tredjeparter som direkte støtter PVMs aktiviteter og nettstedsutvikling.

OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Merk at personopplysningene dine, eller deler derav, kan overføres til tredjeland der de ovennevnte mottakerne befinner seg.

Hvis dette er nødvendig, vil overføringen skje i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og -forskrifter.

DEN REGISTRERTES RETTIGHETER

Du har følgende rettigheter:

 • til å motta bekreftelse fra PVM om hvorvidt personopplysningene dine behandles eller ikke.
 • til å be PVM om å rette, supplere eller oppdater personopplysningene dine
 • til å be PVM slette personopplysningene dine uten ugrunnet opphold
 • til å be PVM om å delvis eller fullstendig begrense behandlingen av personopplysningene dine
 • til å motta personopplysningene dine i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, eller til å be PVM overføre personopplysningene til en annen behandlingsansvarlig
 • til å stanse eller forhindre at PVM behandler personopplysningene dine
 • til å til enhver tid trekke tilbake samtykket ditt
 • til å klage til en personvernmyndighet.
 • Hvis du ikke er statsborger i EU, kan du ha andre rettigheter i tillegg til rettighetene som beskriver over.

Du kan utøve disse rettighetene ved å sende skriftlig kommunikasjon til PVMs adresseeller ved å sende en e-post til pvmdpo@perfettivanmelle.com adressert til personvernkontoret.

PVM forbeholder seg retten til å til enhver tid bekrefte at de oppgitte personopplysningene stemmer.

INFORMASJONSKAPSLER

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler og andre identifikatorer i henhold til informasjon du finner i retningslinjene for informasjonskapsler.

OPPDATERING AV PERSONVERNERKLÆRINGEN

PVM kontrollerer sin egen personvern- og sikkerhetserklæring regelmessig og, om nødvendig, vurderer den i henhold til endringer i loven, organisasjonen eller som følge av teknologiske fremskritt. Merk at du alltid leser den nyeste, oppdaterte versjonen.

Juridisk varsel

JURIDISK MEDDELELSE

Ejeren af dette websted http://www.perfettivanmelle.no/ (”nettet”), er PERFETTI VAN MELLE BENELUX B.V. (”PVM”), et selskab tilhørende PERFETTI VAN MELLE-GRUPPEN (”PVM-GRUPPEN”), med følgende identifikationsdata:

Hjemsted: Perfetti Van Melle Benelux B.V.

SKATTEKODE: NL001875607B01

Telefon: +31 76 52 75 000

Fax: +31 76 522 85 60

Registreringsdetaljer: 20045885

WEBADGANG

Denne juridiske meddelelse regulerer brugerens (”Bruger”) adgang til og brug af internettet med det formål at give information til brugeren relateret til PVM-GRUPPEN, PVM, dets produkter, aktiviteter og kampagner.Ved at besøge og bruge vores websted, accepterer brugeren vilkårene i nærværende juridiske meddelelse, Politik om privatlivets fred og Cookies (https://www.perfettivanmelle.no/#privacy-policy) og Politik om (https://www.perfettivanmelle.no/#cookie-policy) Cookies (https://www.perfettivanmelle.no/#cookie-policy) på internettet.Før brug af internettet, skal brugeren læse Juridiske meddelelse, Politik om privatlivets fred og Politik om Cookiesomhyggeligt, da disse kan tilpasses eller ændres når som helst. Hvis brugeren ikke accepterer vilkårene i denne juridiske meddelelse, kan han/hun ikke bruge nettet eller dets indhold.

ANVENDELSE OG FUNKTION AF NETTET

Brugeren indvilliger i at udvise omhyggelig brug af internettet og af de oplysninger, der er indeholdt i det, han/hun er underlagt dets bestemmelser og denne juridiske meddelelse samt alle andre nødvendige betingelser, som PVM kan fastsætte herom på nettet.Endvidere må brugeren ikke begå nogen lovovertrædelse med det formål at beskadige, misbruge og/eller overbelaste nettet eller på nogen måde forhindre den normale brug og funktionen af det.Brugeren får besked, hvis denne juridiske meddelelse og Politik om privatlivets fred eller Cookies ikke overholdes, eller hvis andre relevante vilkår eller betingelser på nettet ikke opfyldes, PVM forbeholder sig ret til at begrænse, suspendere eller opsige Brugerens adgang til internettet, og gør brug af enhver teknisk foranstaltning til at gøre det.PVM bestræbelser sig på at opretholde en god drift af nettet, undgå fejl, eller hvis det er nødvendigt for at reparere det, og holde nettets indhold behørigt ajourført. Men PVM garanterer ikke tilgængeligheden og kontinuiteten i webadgangen, eller tilstedeværelsen af fejl i indholdet, eller at disse opdateres tilsvarende.

ANSVAR

Adgang til internettet og brug af enhver oplysning eller mekanisme der findes derpå, udføres under ansvar af brugeren.PVM er ikke ansvarlig for eventuelle skader og/eller tab, der direkte eller indirekte kan forekomme på grund af adgang til eller brug af oplysningerne på nettet og især for oplysninger vedrørende tredjeparter, der er forskellige fra PVM, herunder, men ikke begrænset til, dem der er produceret af operativsystemer eller forårsaget af vira og/eller angreb på systemet. Ligeledes er PVM ikke ansvarlig for skader, som brugeren kan lide på grund af utilstrækkelig brug af nettet, tjeneste eller dækningsproblemer, afbrydelser, manglende eller defekt kommunikation og/eller internetkommunikation.Desuden er PVM ikke ansvarlig for skade og/eller tab for brugers software og/eller hardware i forbindelse med adgang til og brug af nettet.Brugeren er ansvarlig for skader eller tab af enhver art, som PVM måtte lide som følge af overtrædelsen af enhver af de forpligtelser, som brugeren er underlagt i henhold til denne juridiske meddelelse, andre vilkår angivet på internettet og/eller gældende lovgivning til enhver tid.

POLITIKKER VEDRØRENDE LINKS

a) Links til nettetEnhver tredjepart, der har til hensigt at inkludere et link til nettet (”Link til webstedet”) på et websted, skal indhente forudgående samtykke skriftligt fra PVM, overholde gældende lovgivning, og under ingen omstændigheder gemme deres egne eller tredjeparts indhold der: (i) er ulovlige, krænkende, voldelige, racistiske, diskriminerende, nedværdigende, sexrelateret osv.; og/eller (ii) er egnet eller uegnet i forhold til PVM aktivitet.Linket betyder på ingen måde, at PVM støtter, fremmer, garanterer, overvåger og/eller anbefaler indholdet og/eller tjenesterne på det linkede websted, og ej heller er ansvarlig for indholdet på det.I tilfælde af manglende overholdelse af et af de ovennævnte vilkår, vil PVM straks give tilbagekaldelse af samtykket til link af webstedet, som vil være forpligtet til at slette linket.b) Links til andre webstederPå nettet, kan andre links inkluderes, som tillader brugeren at få adgang til andre websteder (”linkede websteder”).Eksistensen af tilknyttede websteder indebærer på ingen måde, at PVM anbefaler, henstiller, fremmer, identificerer og/eller er i overensstemmelse med de erklæringer, indhold og/eller tjenester, der leveres via de tilknyttede websteder. Som følge heraf er PVM ikke ansvarlig for indholdet og andre betingelser for de linkede websteder, og derfor er brugeren den eneste person, der er ansvarlig for at kontrollere og acceptere dem ved hver adgang og hver brug.

INTELLEKTUELLE RETTIGHEDER

Alle intellektuelle rettigheder vedrørende design, databaser, underliggende computerprogrammer (herunder kildekoder) samt de forskellige elementer, der udgør nettet (tekster, grafik, fotografi, videoer, lydoptagelser, farvekombinationer osv.) (”Indhold”), samt strukturen, udvælgelsen og rækkefølgen af disse er ejet af PVM, PVM-GRUPPEN eller dets licensgivere. Eventuelle logoer, der er inkluderet på nettet (såsom, men ikke begrænset til, varemærker og/eller designs) tilhørende PVM, PVM-GRUPPEN eller dets licensgivere.Brug af nettet er ikke ensbetydende med tildeling af rettigheder over nettet eller dets indhold.Det er strengt forbudt for brugeren at reproducere, transformere, distribuere, offentliggøre, formidle, udtrække og/eller udføre nogen anden form for ikke-autoriseret diffusion eller brug af internettet, dets indhold og/eller PVM-logoer.Uautoriserede brug af indholdet, nettet og/eller PVM-logoerne samt eventuelle skader for PVM og/eller PVM-GRUPPENS intellektuelle rettigheder kan give anledning til udøvelse af de tilsvarende juridiske handlinger og ansvar, der måtte opstå som følge af disse.

ADSKILLELIGHED

Hvis nogen af klausulerne i denne juridiske meddelelse erklæres helt eller delvis ugyldig eller ugyldige, vil denne ugyldighed kun påvirke bestemmelsen eller den pågældende del, mens disse fortsat vil blive fastholdt for alt andet, kun under hensyntagen til bestemmelsen eller den del heraf, der er berørt. Med henblik herpå, vil kun den ugyldige bestemmelse af denne juridiske meddelelse være ugyldig, og ingen andre dele eller bestemmelse vil være ugyldig, påvirket eller skadet på grund af ugyldighed, undtagen i det tilfælde, at det bliver afgørende for påvirkning af denne juridiske meddelelse, helt og fuldt.

Innovative godbiter, en bedre fremtid

https://cdn.sanity.io/images/vcm9a46i/production/48ffe553aca39e5890f5f89871ebaf228eaedd01-3084x3312.png

Om oss

Vår lange historie og dype røtter kan spores tilbake til 1900, og vi har vokst helt siden den gang. Vi er et familieeid selskap som i dag er en av verdens største produsenter og distributører av godteri. Hver dag får vi millioner av mennesker til å smile med deilige godbiter. På 120 år har vår familiebedrift vokst til en av de største "lykkefabrikkene" i verden. Vi tror at denne verden har godt av mange flere smil.

Perfetti Van Melle har som mål å være en industrileder med globale og lokalt elskede og markedsledende og ikoniske merkevarer. Vi ønsker å vokse innen tyggegummi, lede innen godteri og mint, og ekspandere innen gelé. Vi har kommet langt. Vi har en fantastisk historie. Selskapet kan skilte med en mangfoldig portefølje av ikoniske og internasjonalt anerkjente merker som er verdsatt gjennom generasjoner, som Mentos, Chupa Chups, Alpenliebe, Frisk, Smint, Fruit-tella, Golia, Brooklyn, Vivident, Happydent, Daygum, Vigorsol, Big Babol og Airheads. I 2022 var selskapets nettoinntekter på rundt 2,9 milliarder euro. Perfetti Van Melle er nå klar for betydelig samlet vekst drevet av det nylige oppkjøpet av anerkjente globale tyggegummi- og godterimerker fra Mondelēz International i Europa, Nord-Amerika og Canada. Vi får nå 11 nye merker: Trident, Dentyne, Stimorol, Hollywood, V6, Chiclets, Bubbaloo og Bubblicious i USA, Canada og Europa. I tillegg til de lokale europeiske godterimerkene Cachou Lajaunie, Negro og La Vosgienne.

Nyheter

Perfetti Van Melle sluttfører oppkjøpet av tyggegummimerke

Et stort løft for vekst i Nord-Amerika og åpning av nye markeder i Europa. Luxemburg/Amsterdam, C+F Confectionery and Foods S.A. og Perfetti Van Melle Group B.V. kunngjør med dette at Perfetti Van Melle har sluttført oppkjøpet av Mondelēz Internationals tyggegummivirksomhet i USA, Canada og Europa. Oppkjøpet utvider Perfetti Van Melles portefølje, som inkluderer ikoniske globale merkevarer som Mentos, Chupa Chups og Airheads. Med dette har selskapet styrket sin posisjon som en global leder innen godteriindustrien.

Les mer

Våre merker

Merkene våre nytes i over 150 land over hele verden

Kontakt

Perfetti van Melle Benelux

P.O. Box 3000, 4800 DA Breda, The Netherlands

kontakt oss