Cookies politikk

Informasjon om behandling av personopplysninger

INFORMATION TILL DEN REGISTRERADE

I överensstämmelse med tillämpliga personuppgiftslagar, informerar Perfetti van Melle Benelux B.V. (i det följande ”PVM”) dig om att de personuppgifter (i det följande ”Personuppgifter”), som meddelats PVM kommer att samlas in och behandlas under PVMs kontroll i överensstämmelse med nedanstående:

a. Behandlingens syfte och lagenlighet

Behandling av personuppgifter krävs för att sköta relationen mellan dig och PVM. För att sköta denna relation på rätt sätt kommer PVM att behandla dina personuppgifter, vilka även kan inkludera särskilda kategorier av personuppgifter, så som uppgifter om hälsa, ras och etniskt ursprung, fackföreningsmedlemskap, religiös övertygelse.

Behandling av personuppgifter kan ske på elektroniskt eller manuellt sätt, baserat på logiska kriterier, som är kompatibla och funktionella med de syften, för vilka personuppgifterna samlas in, och sker alltid i överensstämmelse med tillämpliga dataskyddslagar.

b. Omfattning av kommunikation och spridning av uppgifter

Personuppgifterna kommer endast att behandlas av personal, som auktoriserats av PVM, eller av tredjepartsföretag (inklusive eventuella andra företag i PVM-gruppen), institutioner eller fackmän som, i sin egenskap av registerförare, utför specifika behandlingstjänster eller verksamheter, som är kompletterande till ovan nämnda syften.

Personuppgifterna kommer inte att spridas på något sätt.

c. Överföring av personuppgifter till tredje land

För att sköta vår relation kan det också visa sig nödvändigt att vissa personuppgifter överförs till tredje land där andra företag tillhörande Perfetti Van Melle Group eller PVM-partners är närvarande.

d. Lagringstid

Personuppgifterna kommer att lagras så länge som relationen är i kraft. Därefter kommer personuppgifterna bara att lagras så länge som det behövs för att iaktta eventuella lagbestämmelser, som skulle kunna ålägga PVM skyldigheten att lagra personuppgifterna under en längre tidsperiod.

e. Registrerades rättigheter

PVM informerar om din rätt att begära åtkomst till, samt ändring eller radering av dina personuppgifter, eller begränsning av eller invändning mot behandlingen, samt rätt till uppgifternas portabilitet eller återkallelse av givet samtycke, genom att skicka ett skriftligt meddelande till PVM vid Perfetti van Melle Benelux B.V., Zoete Inval 20, P.O. BOX 3000, 4800 DA Breda, The Netherlands eller genom att skicka ett e-postmeddelande till pvmdpo@it.pvmgrp.com adresserat till Personuppgiftsombudet.

Du har rätt att framföra klagomål till Tillsynsmyndigheten.

Genom att skriva under detta dokument, ger du ditt uttryckliga samtycke till behandling av personuppgifter i detta syfte. PVM informerar dig om att du kan återkalla detta samtycke när som helst.

Personvernerklæring

PERSONVERNERKLÆRING

Dette nettstedet drives av Perfetti Van Melle Danmark ApS. (heretter kalt “PVM”).

PVM tar personvernet ditt på alvor.

Denne personvernerklæringen forklarer hvilke personopplysninger som samles inn av PVM som behandlingsansvarlig, samt hvorfor opplysningene samles inn.

DEN BEHANDLINGSANSVARLIGES KONTAKTOPPLYSNINGER

PVMs kontaktopplysninger er tilgjengelige nedenfor:

Navn: Perfetti Van Melle Danmark ApS.

Adresse: Strandvejen 60, 2900 Hellerup

PVO: pvmdpo@perfettivanmelle.com

PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES

Personopplysninger” er enhver informasjon som kan brukes til å direkte eller indirekte identifisere deg.

PVM kan behandle forskjellige kategorier av personopplysninger avhengig av tjenestene som leveres på nettstedet, deriblant navn, adresse, alder, e-postadresse, telefonnummer, IP-adresse, informasjonskapsler med mer.

FORMÅLET MED BEHANDLINGEN OG RETTSLIG GRUNNLAG

PVM kan behandle personopplysningene dine til ulike formål, deriblant:

 • for å svare på spørsmålene og klagene dine
 • for å administrere deltakelsen din i en konkurranse/kampanje
 • for å administrere kontoen din
 • for å administrere abonnement på nyhetsbrevet
 • for å administrere rekrutteringssøknaden din
 • for å forbedre produktene våre
 • for å sørge for a nettstedet fungerer slik det skal.

Avhengig av formålene, vil PVM behandle personopplysningene dine basert på:

 • samtykket ditt, som gis eksplisitt etter foregående varsel
 • avtalefestet forhold: opprettet for å levere noe du eksplisitt har forespurt
 • rettslig forpliktelse: for å overholde spesifikke lover/forskrifter
 • PVMs forretningsmessige legitime interesse.

BESKYTTELSE AV BARN

PVM jobber for å beskytte barns personvern.

På nettstedet kan du finne deler som bare er tilgjengelige hvis du oppfyller aldersgrensen som er oppført i denne delen.

Når behandling av personopplysninger er basert på samtykke, vil en slik behandling bare være lovlig hvis du oppfyller alderskravet for å gi dette. Vær oppmerksom på at det relevante samtykket må gis eller autoriseres av vedkommende som har foreldreansvar for deg.

Hvis du er mindreårig, bør du se gjennom vilkårene i denne personvernerklæringen sammen med vedkommende som har foreldreansvar for deg for å sørge for at dere begge forstår dem. Vi kan utføre aldersbekreftelser selv om vi ikke er ansvarlige for å fastslå våre brukeres alder.

OPPBEVARINGSPERIODE

Oppbevaringsperioden for personopplysninger er avhengig av behandlingens formål.

PVM sletter personopplysningene dine når de ikke lenger er nødvendige for å oppnå formålet, med unntak av tilfeller der PVM må oppbevare personopplysninger for å oppfylle rettslige forpliktelser. I slike tilfeller finner du de spesifikke kriteriene for oppbevaring i det dedikerte informasjonsvarselet.

MOTTAKERE

Personopplysningene dine kan utleveres til eller behandles av personer som er autorisert av PVM eller av tredjeparter som kan ha tilgang til og behandle dem på vegne av PVM.

I alle disse tilfellene vil behandlingen av personopplysninger kun utføres i samsvar med formålet med behandlingen.

Personopplysninger som behandles av PVM kan overføres eller kommuniseres til andre selskaper i PVM-gruppen og tredjeparter som direkte støtter PVMs aktiviteter og nettstedsutvikling.

OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Merk at personopplysningene dine, eller deler derav, kan overføres til tredjeland der de ovennevnte mottakerne befinner seg.

Hvis dette er nødvendig, vil overføringen skje i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og -forskrifter.

DEN REGISTRERTES RETTIGHETER

Du har følgende rettigheter:

 • til å motta bekreftelse fra PVM om hvorvidt personopplysningene dine behandles eller ikke.
 • til å be PVM om å rette, supplere eller oppdater personopplysningene dine
 • til å be PVM slette personopplysningene dine uten ugrunnet opphold
 • til å be PVM om å delvis eller fullstendig begrense behandlingen av personopplysningene dine
 • til å motta personopplysningene dine i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, eller til å be PVM overføre personopplysningene til en annen behandlingsansvarlig
 • til å stanse eller forhindre at PVM behandler personopplysningene dine
 • til å til enhver tid trekke tilbake samtykket ditt
 • til å klage til en personvernmyndighet.
 • Hvis du ikke er statsborger i EU, kan du ha andre rettigheter i tillegg til rettighetene som beskriver over.

Du kan utøve disse rettighetene ved å sende skriftlig kommunikasjon til PVMs adresseeller ved å sende en e-post til pvmdpo@perfettivanmelle.com adressert til personvernkontoret.

PVM forbeholder seg retten til å til enhver tid bekrefte at de oppgitte personopplysningene stemmer.

INFORMASJONSKAPSLER

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler og andre identifikatorer i henhold til informasjon du finner i retningslinjene for informasjonskapsler.

OPPDATERING AV PERSONVERNERKLÆRINGEN

PVM kontrollerer sin egen personvern- og sikkerhetserklæring regelmessig og, om nødvendig, vurderer den i henhold til endringer i loven, organisasjonen eller som følge av teknologiske fremskritt. Merk at du alltid leser den nyeste, oppdaterte versjonen.

Juridisk varsel

Eieren av dette nettsted http://www.perfettivanmelle.no/ (”Nettstedet”) er PERFETTI VAN MELLE BENELUX B.V. (”PVM”), et selskap som tilhører PERFETTI VAN MELLE GROUP ("PVM GROUP"), med følgende Hjemsted: Perfetti Van Melle Benelux B.V.

SKATTEKODE: NL001875607B01

Telefon: +31 76 52 75 000

Fax: +31 76 522 85 60

Registreringsdetaljer: 20045885


TILGANG TIL NETTSTEDET

Denne juridiske merknaden regulerer brukerens ("Brukeren") tilgang til og bruk av Nettstedet med det formål å gi Brukeren informasjon om PVM GROUP, PVM, dets produkter, aktiviteter og kampanjer. Ved å besøke og bruke Nettstedet godtar Brukeren vilkårene i denne juridiske merknaden og Nettstedets Personvernerklæring og retningslinjer for informasjonskapsler. Brukeren er forpliktet til å lese nøye gjennom Nettstedets juridiske merknader, Personvernerklæring og retningslinjer for informasjonskapsler, da disse til enhver tid kan tilpasses og/eller endres. Hvis Brukeren ikke godtar vilkårene i den juridiske merknaden, kan brukeren ikke bruke Nettstedet eller dets innhold.
BRUK OG FUNKSJON AV NETTSTEDET

Brukeren forplikter seg til å bruke Nettstedet og informasjonen som finnes der med omhu, og Brukeren er underlagt reglene og denne juridiske merknaden og alle andre nødvendige vilkår som PVM kan fastsette for dette formålet på Nettstedet. Brukeren må heller ikke begå lovbrudd med det formål å skade, misbruke og/eller overbelaste nettstedet eller på noen måte hindre normal bruk og funksjonalitet. Brukeren informeres om at hvis den juridiske merknaden, Personvernerklæringen eller retningslinjene for informasjonskapsler ikke overholdes, eller hvis andre relevante vilkår eller betingelser som er angitt på Nettstedet ikke overholdes, forbeholder PVM seg retten til å begrense, suspendere og/eller avslutte Brukerens tilgang til Nettstedet og til å bruke alle tekniske tiltak som er nødvendige for å gjøre dette. PVM bestreber seg på å sørge for at Nettstedet fungerer som det skal, at feil unngås eller rettes raskt, og at innholdet på Nettstedet oppdateres regelmessig. PVM garanterer imidlertid ikke tilgjengeligheten eller kontinuiteten i tilgangen til Nettstedet, og kan ikke utelukke feil i forbindelse med innholdet eller garantere at det vil bli oppdatert i samsvar med dette.
ANSVARSFULLHET
Tilgang til Nettstedet og bruk av all informasjon eller mekanisme som finnes på det, skjer på Brukerens eget ansvar. PVM er ikke ansvarlig for skader og/eller tap som kan oppstå direkte eller indirekte som følge av tilgang til eller bruk av informasjonen på Nettstedet, og spesielt ikke for informasjon som er relatert til tredjeparter som ikke er PVM, inkludert, men ikke begrenset til, informasjon som er produsert av operativsystemer eller forårsaket av virus og/eller systemangrep. PVM er heller ikke ansvarlig for eventuelle skader som Brukeren pådrar seg på grunn av utilstrekkelig bruk av Nettstedet, tjeneste- eller dekningsproblemer, avbrudd, manglende eller mangelfull tilkobling og/eller internettforbindelse.

PVM er heller ikke ansvarlig for eventuelle skader og/eller tap på Brukerens programvare og/eller maskinvare som følge av tilgang til og bruk av Nettstedet. Brukeren er ansvarlig for enhver skade eller tap av enhver art som PVM til enhver tid måtte lide som følge av brudd på noen av forpliktelsene som Brukeren er underlagt i henhold til denne juridiske merknaden, samt alle andre vilkår som er angitt på Nettstedet og/eller gjeldende lov.

RETNINGSLINJER FOR LENKER
a) Lenker til Nettstedet

Alle tredjeparter som har til hensikt å inkludere en lenke til Nettstedet ("Lenkende Nettsted") fra et nettsted, må innhente skriftlig forhåndssamtykke fra PVM, overholde gjeldende lover og skal ikke under noen omstendigheter kunne lagre eget eller tredjeparts innhold som: (i) er ulovlig, skadelig, voldelig, rasistisk, diskriminerende, nedverdigende, av seksuell karakter osv. og/eller (ii) er upassende eller uegnet i forhold til PVMs aktiviteter. Lenkingen innebærer på ingen måte at PVM støtter, fremmer, garanterer, overvåker og/eller anbefaler innholdet og/eller tjenestene på det lenkende nettstedet, eller er ansvarlig for innholdet der. Hvis noen av de ovennevnte vilkårene ikke overholdes, vil PVM umiddelbart trekke tilbake samtykket som er gitt til det Lenkende Nettstedet, som vil være forpliktet til å slette lenken.
b) Lenker til andre nettsteder

På Nettstedet kan det finnes andre lenker som gir Brukeren tilgang til andre nettsteder ("Lenkede Nettsteder") .Eksistensen av Lenkede Nettsteder innebærer ikke på noen måte at PVM anbefaler, promoterer, identifiserer og/eller støtter uttalelsene, innholdet og/eller tjenestene som tilbys via de Lenkede Nettstedene. PVM er derfor ikke ansvarlig for innholdet og andre forhold på de Lenkede Nettstedene, og Brukeren er derfor den eneste personen som er ansvarlig for å kontrollere og akseptere dem etter å ha åpnet og brukt dem.

INTELLEKTUELLE EIENDOMSRETTIGHETER

Alleintellektuelle eiendomsrettigheter knyttet til design, databaser, underliggende dataprogrammer (inkludert kildekoder) og de ulike elementene som Nettstedet består av (tekster, grafikk, fotografier, videoer, lydopptak, fargekombinasjoner osv.) ("Innhold"), samt struktur, utvalg og rekkefølge av disse, eies av PVM, PVM GROUP eller deres lisensgivere. Alle logoer som er inkludert på Nettstedet (for eksempel, men ikke begrenset til, varemerker og/eller design) tilhører PVM, PVM GROUP eller deres lisensgivere. Bruken av Nettstedet innebærer ikke at det gis noen rettigheter i forbindelse med Nettstedet eller dets innhold. Det er strengt forbudt for Brukeren å reprodusere, transformere, distribuere, offentlig kommunisere, gjøre tilgjengelig, trekke ut og/eller foreta enhver annen form for uautorisert spredning eller bruk av Nettstedet, dets innhold og/eller PVMs logoer. Uautorisert bruk av Innholdet, Nettstedet og/eller PVMs logoer, samt enhver skade på PVMs og/eller PVM-GRUPPENs intellektuelle eiendomsrettigheter, kan føre til utøvelse av tilsvarende rettslige skritt og erstatningsansvar som kan oppstå som følge av dette.

UGYLDIGHETSKLAUSUL
Dersom noen av bestemmelsene i denne juridiske merknaden erklæres helt eller delvis ugyldig, vil slik ugyldighet eller opphevelse bare påvirke denne bestemmelsen eller en del av den, mens alt annet vil forbli i kraft, og bare denne bestemmelsen eller en del av den skal tas i betraktning. For dette formålet vil bare den ugyldige bestemmelsen i denne juridiske merknaden være ugyldig, og ingen annen del eller bestemmelse i denne juridiske merknaden vil være ugyldig, ugyldig, skadet eller påvirket på grunn av ugyldigheten eller kanselleringen, bortsett fra i tilfelle det blir viktig å påvirke denne juridiske merknaden som en helhet.

Innovative godbiter, en bedre fremtid

https://cdn.sanity.io/images/vcm9a46i/production/48ffe553aca39e5890f5f89871ebaf228eaedd01-3084x3312.png

Om oss

Vår lange historie og dype røtter kan spores tilbake til 1900, og vi har vokst helt siden den gang. Vi er et familieeid selskap som i dag er en av verdens største produsenter og distributører av godteri. Hver dag får vi millioner av mennesker til å smile med deilige godbiter. På 120 år har vår familiebedrift vokst til en av de største "lykkefabrikkene" i verden. Vi tror at denne verden har godt av mange flere smil.

Perfetti Van Melle har som mål å være en industrileder med globale og lokalt elskede og markedsledende og ikoniske merkevarer. Vi ønsker å vokse innen tyggegummi, lede innen godteri og mint, og ekspandere innen gelé. Vi har kommet langt. Vi har en fantastisk historie. Selskapet kan skilte med en mangfoldig portefølje av ikoniske og internasjonalt anerkjente merker som er verdsatt gjennom generasjoner, som Mentos, Chupa Chups, Alpenliebe, Frisk, Smint, Fruit-tella, Golia, Brooklyn, Vivident, Happydent, Daygum, Vigorsol, Big Babol og Airheads. I 2022 var selskapets nettoinntekter på rundt 2,9 milliarder euro. Perfetti Van Melle er nå klar for betydelig samlet vekst drevet av det nylige oppkjøpet av anerkjente globale tyggegummi- og godterimerker fra Mondelēz International i Europa, Nord-Amerika og Canada. Vi får nå 11 nye merker: Trident, Dentyne, Stimorol, Hollywood, V6, Chiclets, Bubbaloo og Bubblicious i USA, Canada og Europa. I tillegg til de lokale europeiske godterimerkene Cachou Lajaunie, Negro og La Vosgienne.

Nyheter

Perfetti Van Melle sluttfører oppkjøpet av tyggegummimerke

Et stort løft for vekst i Nord-Amerika og åpning av nye markeder i Europa. Luxemburg/Amsterdam, C+F Confectionery and Foods S.A. og Perfetti Van Melle Group B.V. kunngjør med dette at Perfetti Van Melle har sluttført oppkjøpet av Mondelēz Internationals tyggegummivirksomhet i USA, Canada og Europa. Oppkjøpet utvider Perfetti Van Melles portefølje, som inkluderer ikoniske globale merkevarer som Mentos, Chupa Chups og Airheads. Med dette har selskapet styrket sin posisjon som en global leder innen godteriindustrien.

Les mer

Våre merker

Merkene våre nytes i over 150 land over hele verden

Kontakt

Perfetti van Melle Benelux

P.O. Box 3000, 4800 DA Breda, The Netherlands

kontakt oss